Adref – Home

Casgliadau Sbwriel dros gyfnod y Pasg

Diwrnod Casgu arferol – Dydd Gwner 7 Ebrill – Dim Newid

Diwrnod Casglu Arferol – Dydd Llun 10 Ebrill – fydd yn cael eu casglu ar Dydd Sadwrn 8 Ebrill
Waste collections over the Easter Bank Holiday

Usual collection day – Friday 7 April – no change

Usual collection Day – Monday 10 April – will be collected on Saturday 8 April

 

Cynghorydd Sir wedi’i Gyfethol / Newly Appointed County Councillor:

Llongyfrachiadau mawr i’r Cyng. Clive Davies a’r Cyng. Gethin Davies ar cael i ethol yn ddiweddar yn y etholiadau.

Many congratulations to the two County Councillors Cllr Clive Davies and Cllr Gethin Davies on their recent election success.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *