Adref – Home

Newyddion

Fe fydd Cae Gwyrdd ar gau ar 11 Ionawr 2021 am wythnos wrth i waith cynnal a chadw pwysig cael i wneud.

Unfortunately Cae Gwyrdd will be closed for the week beginning 11 January 2021 for important hedge cutting and maintenance to be carried out. 

Cynghorydd Newydd wedi’i Gyfethol / Newly Appointed Councillor:

Dymuna’r Cyngor groesawu Mrs Melanie Davies, a benodwyd yn swyddogol yng nghyfarfod y Cyngor ar nos Lun 6 Gorffennaf, yn Gynghorydd ar Gyngor Cymuned y Ferwig. 

The Council wish to welcome Mrs Melanie Davies, co-opted as Councillor at the Council meeting held on Monday 6 July.

Cinio Blynyddol

Yn anffodus ni fydd hi yn bosib i cynnal cinio blynyddol ar hyn o bryd.

Unfortunately it will not be possible to hold an annual dinner this year.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *