Adref – Home

Yn Eisiau / Wanted

Mae gennym dri sedd wag i lenwi ar Gyngor Cymuned y Ferwig.  Os oes ddiddordeb neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ar chlerc – Delyth Phillips trwy ebost:-  clerc@ferwig.org neu ffon 07966397121

We have some available spaces on the Community Council – if you are interest in becoming involved in your community please contact the Clerk Delyth Phillips by email:-  clerc@ferwig.org or by phone on 07966397121

Dyddiad Cau: 3 Mehefin 2022

Closing date: 3 June 2022

 

Cynghorydd Sir wedi’i Gyfethol / Newly Appointed County Councillor:

Llongyfrachiadau mawr i’r Cyng. Clive Davies a’r Cyng. Gethin Davies ar cael i ethol yn ddiweddar yn y etholiadau.

Many congratulations to the two County Councillors Cllr Clive Davies and Cllr Gethin Davies on their recent election success.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *