Cysylltiadau – Links

Places of worship - Lleoliadau addoli
Enw – Name Enw Cyswllt Rhif CyswlltPenyparc Chapel – Capel Penyparc Mrs Maureen Davies 01239 811108Ffynnonbedr Chapel – Capel Ffynnonbedr Mrs Esta Davies 01239 613447Blaencefn Chapel – Capel Blaencefn Mrs Joan Davies 01239 613836Mwnt Church – Eglwys y Grog Mwnt Siloam Chapel Y Ferwig – Capel Siloam Y Ferwig Mr Dilwyn Jenkins 01239 612758St Pedrog Church Y Ferwig – Eglwys Sant Pedrog Y Ferwig
Buses - Bysiau
Enw – Name Link – Linc554 richardsbros.co.uk/bus-servicesCardi Bach Richards BrosBwcabus bwcabus.traveline-cymru
Tide Tables tidetimes.org
Function Rooms
Enw – Name Enw Cyswllt Rhif CyswlltThe Old School Ferwig – Hen Ysgol Ferwig Annette Morgan 01239 615085Ystafell Berkley Mrs Annette Morgan 01239 615085
Clubs & Societies - Clybiau a Chymdeithasau
Enw Manylion Enw Cyswllt Rhif CyswlltFerwig History Club – Hanes Ardal Y Ferwig Auriol Williams Judith Marr 01239 612507
Teifi Boating Club – Clwb Cychod Aberteifi enquiries@teifiboatingclub.co.uk 01239 613846Welfare Committee Penyparc – Pwyllgor Lles Penyparc Dorian Davies 07974 724048Penyparc Football Club – Clwb Pêl-droed Penyparc Melanie Davies 01239 621329Penyparc Young Farmers – C.Ff.I Penyparc Parent & Toddler Group Y Ferwig – Cylch Ti a Fi Ferwig Kimberly George 07773 275 968Merched Y Wawr Mwnt Mrs Eleri Jenkins 01239 612758Clwb Gwawr Glannau Teifi Tydfil Parry-Jones
Clwb Crefft – Craft Club Hen Ysgol y Ferwig Every Thursday 10:30-1:00pm Hazel Cutter 01239 612995
Bore Coffi – Coffee Morning 3ydd Mercher 3rd Wednesday Hen Ysgol y Ferwig 01239 612507Cardigan Golf Club – Clwb Golff Aberteifi cardigangolf.com secretary@cardigangolf.com 01239 621775
Cardigan Squash Club – Clwb Sboncen Aberteifi Flower Arranging – Dosbarth Trefnu Blodau Diana Lewis 01239 615093WI Teifi Valley Motor Club – Clwb Modur Bro Teifi teifivalleymotorclub.co.uk 01239 614681Friends of Tremain Church – Ffrindiau Eglwys Tremain Brenda Howells Adran yr Urdd Penyparc
Schools - Ysgolion
Name Enw Rhif – Number InfoPenyparc Junior School Ysgol Gynradd Penyparc 01239 810586 13th best school in Wales – Western MailPenyparc Playgroup Ysgol     Feithrin Penyparc

Goleuadau Stryd / Street lights: 01545 572572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *